Mensen met ernstig astma1-3

Up to 50% of people with severe asthma have high eosinophils in their lungs
Up to 50% of people with severe asthma have high eosinophils in their lungs

Met een gewone bloedtest kan men uw aantal eosinofielen meten

Deze test maakt vaak deel uit van routinematige bloedanalyse, en het kan dus zijn dat dit al is gebeurd. Vraag uw arts naar een bloedtest voor uw astma, vooral indien u:

  • orale corticosteroïden, zoals medrol, hebt moeten nemen voor uw astma
  • astma-aanvallen hebt gehad waardoor u naar de spoedgevallendienst moest

Dit kunnen tekenen zijn van ernstig astma die niet onder controle is en kan e-astma zijn.

Indien u denkt dat u misschien e-astma hebt, praat met een pneumoloog

Deze artsen werden speciaal opgeleid om astma onder controle te houden. Een routinematige bloedtest kan helpen bij het identificeren van mensen met verhoogde eosinofielenwaarden.

Allergist

  • An allergist specializes in identifying allergies and their triggers
  • Once identified, allergists can determine if a person’s allergies cause or worsen asthma

Pneumoloog

  • Een pneumoloog, ook wel “longarts” genoemd, is gespecialiseerd in het helpen van mensen met ademhalingsproblemen, zoals deze veroorzaakt door astma om hun ziekte onder controle te houden

Patiënten kunnen door hun huisarts een pneumoloog verwezen worden, of kunnen vragen om doorverwezen te worden.

PRAAT MET UW ARTS

  • Raadpleeg uw huisarts of pneumoloog
  • Uw arts zal u misschien een bloedtest voorschrijven voor uw astma

Download een controlelijst met vragen als leidraad tijdens uw gesprek met uw arts over e-astma.

      

lung-icon
lung-icon

Maak een longprofiel aan om inzicht te verkrijgen in uw astma

Vul een vragenlijst in die u en uw arts zal helpen meer inzicht te krijgen in uw eigen ervaringen met astma.

Referenties

  1. Carr TF, et al. Eosinophilic bioactivities in severe asthma. World Allergy Organ J 2016;9:21.
  2. Price DB, et al. Blood eosinophil count and prospective annual asthma disease burden: a UK cohort study. Lancet Respir Med 2015;3(11):849–58.
  3. Katz LE, et al. Blood eosinophil count is a useful biomarker to identify patients with severe eosinophilic asthma. Ann Am Thorac Soc 2014;11(4):531–6.